جمعه : 9 ، مهر ، 1395 کاربر مهمان
تاریخچه
اعضا
مشخصات اعضا
صورت مالی اعضا
پروژه ها
معراج-1
معراج-2
رودسر-1
رودسر-2
اطلاعیه ها
گالری تصاویر

به پایگاه اطلاع رسانی شرکت تعاونی مسكن کارکنان خطوط لوله و مخابرات وزارت نفت خوش آمدید.

سپاسگزار خواهیم شد چنانچه نارسائی های پایگاه مذكور را از طریق ارتباط با ما به اطلاع برسانید.

Line

Picture

aaaa
اطلاعيه جديد تعاوني در خصوص اعمال تغييرات در پرداخت ها و برخي از شرايط قرارداد
اطلاعيه جديد تعاوني در خصوص اعمال تغييرات در پرداخت ها و برخي از شرايط قرارداد
اطلاع رساني در خصوص پرداخت هاي اعضا در قراردادهاي واگذاري آپارتمان و فروش سهم مشاركت
اطلاعيه تعاوني در خصوص نحوه و زمان مراجعه اعضاء جهت انعقاد قراردادهاي واگذاري آپارتمان و فروش سهم مشاركت
اطلاعيه در خصوص زمان مراجعه اعضاء به پروژه جهت بازديد از آپارتمان ها
اطلاعيه در خصوص زمان مراجعه اعضاء به تعاوني جهت انعقاد قرارداد واگذاري آپارتمان
جدول اعلام آپارتمان‌هاي اختصاصي به دو عضو مشاركت كننده
اطلاعيه در خصوص الزام مجمع عمومي به تامين مالي پروژه رودسر از سوي اعضا
اطلاعيه در خصوص تمديد زمان ارايه فرم اولويت بندي آپارتمان از سوي دو عضو مشاركت كننده در پروژه فرحزادي
قيمت تعديل شده و متراژ دقيق آپارتمانهاي پروژه فرحزادي
بروزرساني اسامي و شماره تماس اعضايي كه تا تاريخ مقرر شريك خود را معرفي ننموده اند
اسامي و شماره تماس اعضايي كه هنوز شريك خود را معرفي ننموده اند
اسامي و شماره تماس اعضايي كه هنوز شريك خود را معرفي ننموده اند
اطلاعيه تمديد مدت زمان معرفي شريك در پروژه فرحزادي1
شماره و تعداد آپارتمان هاي اختصاصي براي اعضاي داراي امتياز آپارتمان 100، 120 و 150متري
اسامي و شماره تماس اعضاي محترم تعاوني بمنظور انتخاب شريك
موقعيت پاركينگ ها و انباري هاي آپارتمانهاي پروژه فرحزادي يك
اطلاعيه برگزاري مجمع عمومي تعاوني در پايان سال 94
اطلاعيه دوم در خصوص اعلام امتياز اعضاي پروژه فرحزادي
اطلاعيه در خصوص نحوه اعلام امتياز اعضا در پروژه فرحزادي
اطلاعيه در خصوص الزام پرداخت دو فقره چك از سوي اعضاي پروژه فرحزادي مطابق با مصوبه مجمع عمومي 15 آبان 1394
دستور جلسه مجمع عمومي سال 94
اطلاعيه برگزاري مجمع عمومي تعاوني در سال 1394
اطلاعيه دعوت براي كانديداي بازرسي
گزارش هفتگی فعالیت ها در پروژه فرحزادی-12 الی 19 شهریور
گزارش هفتگی فعالیت ها در پروژه فرحزادی-5 الی 11 شهریور
گزارش هفتگی فعالیت ها در پروژه فرحزادی-29 مرداد الی 4 شهریور
گزارش هفتگی فعالیت ها در پروژه فرحزادی-22 الی 28 مرداد
دستورالعمل واگذاري و فروش آپارتمانهای پروژه معراج يك
گزارش هفتگی فعالیت ها در پروژه فرحزادی-15 الی 21 مرداد
گزارش هفتگی فعالیت ها در پروژه فرحزادی-8 الی 14 مرداد 94
گزارش هفتگی فعالیت ها در پروژه فرحزادی-25 تیرالی 7 مرداد 94
گزارش پیشرفت هفتگی فعالیت ها در پروژه فرحزادی- 4 الی 10 تیر 94
گزارش پیشرفت هفتگی فعالیت ها در پروژه فرحزادی- 28 خرداد الی 3 تیر 94
گزارش پیشرفت هفتگی فعالیت ها در پروژه فرحزادی- 21 الی 27 خرداد 94
گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي- 6 الي 20 خرداد 94
گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي-24 ارديبهشت الي 6 خرداد
گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي-17 الي 23 ارديبهشت 94
گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي- 10 الي 16 ارديبهشت 94
گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي- 3 الي 9 ارديبهشت 94
گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي- 27 فروردين الي2 ارديبهشت 94
گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي- 19 الي 26 فروردين 94
گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي- 13 بهمن93 الي 19 فروردين94
اطلاعيه تعاونی مسكن در خصوص تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در 20 فروردین 94
گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي-11 الي 17دي ماه
صورتجلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم - مورخ دوم آبان ماه 1393
كروكي محل برگزاري مجمع عمومي تعاوني
آگهي دعوت مجمع عمومي بطور فوق العاده نوبت دوم-2/8/1393
متن اصلاحي وكالتنامه درخواستي تعاوني از اعضاي محترم پروژه رودسر‌يك
متن وكالتنامه درخواستي تعاوني از اعضاي محترم پروژه رودسر-‌يك
اطلاعيه شماره دهم تعاونی مسكن در خصوص پروژه فرحزادي
گزارش تعاوني در خصوص آخرين وضعيت پروژه هاي رودسر
برنامه زمان بندي ساخت پروژه فرحزادي-بروزرساني شده بر اساس پروانه 26/12/1391 ساختمان
لينك اساسنامه جديد تعاوني هاي مسكن
تصاوير نماي پروژه برج باغ معراج يك
اطلاعيه شماره نهم تعاونی مسكن در خصوص پروژه فرحزادي
اطلاعيه شماره هشت تعاونی مسكن در خصوص پروژه فرحزادي
اطلاعيه شماره هفت تعاونی مسكن در خصوص پروژه فرحزادي
ليست بروزرسانی شده از اسامي اعضايي كه تا 17 فروردین 1392 نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت هزينه هاي پروژه اقدامي ننموده اند
اطلاعیه در خصوص اعلام اسامي اعضايي كه نسبت به انعقاد قرارداد در پروژه فرحزادي اقدام ننموده اند-اطلاعيه شماره شش تعاوني مسكن
برنامه زمان بندي ساخت پروژه فرحزادي-ويرايش اول
اطلاعیه در خصوص خريد و فروش امتياز عضويت در پروژه فرحزادي-اطلاعيه شماره پنج تعاوني مسكن
اطلاعیه شماره چهار تعاونی مسكن در خصوص پروژه فرحزادي
آگهي مناقصه عملیات آرماتوربندی ،قالب بندی وبتن ریزی فونداسیون و جابجایی مصالح پروژه مسکونی 53 واحدی
اطلاعیه شماره سه تعاونی مسكن در خصوص پروژه فرحزادي
اطلاعیه شماره دو تعاونی مسكن در خصوص پروژه فرحزادي
اطلاعیه شماره يك تعاونی در خصوص پروژه فرحزادي
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی
               

Copyright ©2013 All Rights Reserved. EMail: info[at]tavoni-naft[dot]ir
تمام حقوق اين سايت متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارکنان خطوط لوله و مخابرات وزارت نفت مي باشد.