دوشنبه : 10 ، فروردین ، 1394 کاربر مهمان
تاریخچه
اعضا
مشخصات اعضا
صورت مالی اعضا
پروژه ها
معراج-1
معراج-2
رودسر-1
رودسر-2
اطلاعیه ها
گالری تصاویر

به پایگاه اطلاع رسانی شرکت تعاونی مسكن کارکنان خطوط لوله و مخابرات وزارت نفت خوش آمدید.

سپاسگزار خواهیم شد چنانچه نارسائی های پایگاه مذكور را از طریق ارتباط با ما به اطلاع برسانید.

Line

Picture

گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي-23 بهمن الي 13 اسفند
گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي-16 الي 22 بهمن ماه
گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي-2 الي 8 بهمن ماه
گزارش هفتگي فعاليت هادر پروژه فرحزادي-25 دي الي 1 بهمن
گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي-11 الي 17دي ماه
گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي-4 الي 10 دي ماه
گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي- 27 آذر الي 3 دي ماه
گزارش هفتگي فعاليت هادر پروژه فرحزادي-20 الي 26 آذر
گزارش هفتگي فعاليت هادر پروژه فرحزادي-13 الي 19 آذر
گزارش هفتگي فعاليت هادر پروژه فرحزادي-6 الي 12 آذر
گزارش هفتگي فعاليت هادر پروژه فرحزادي-28 آبان الي 5 آذر
گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي- 22 الي 28 آبان
گزارش هفتگي فعاليت هادر پروژه فرحزادي- 9 الي21 آبان
صورتجلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم - مورخ دوم آبان ماه 1393
گزارش هفتگي فعاليت هادر پروژه فرحزادي-1 الي 8 آبان
گزارش هفتگي فعاليت ها در پروژه فرحزادي- 24 الي 30 مهر
كروكي محل برگزاري مجمع عمومي تعاوني
آگهي دعوت مجمع عمومي بطور فوق العاده نوبت دوم-2/8/1393
اطلاعيه شماره يازدهم تعاونی مسكن در خصوص پروژه فرحزادي
متن اصلاحي وكالتنامه درخواستي تعاوني از اعضاي محترم پروژه رودسر‌يك
متن وكالتنامه درخواستي تعاوني از اعضاي محترم پروژه رودسر-‌يك
اطلاعيه شماره دهم تعاونی مسكن در خصوص پروژه فرحزادي
گزارش تعاوني در خصوص آخرين وضعيت پروژه هاي رودسر
برنامه زمان بندي ساخت پروژه فرحزادي-بروزرساني شده بر اساس پروانه 26/12/1391 ساختمان
لينك اساسنامه جديد تعاوني هاي مسكن
تصاوير نماي پروژه برج باغ معراج يك
اطلاعيه شماره نهم تعاونی مسكن در خصوص پروژه فرحزادي
اطلاعيه شماره هشت تعاونی مسكن در خصوص پروژه فرحزادي
اطلاعيه شماره هفت تعاونی مسكن در خصوص پروژه فرحزادي
ليست بروزرسانی شده از اسامي اعضايي كه تا 17 فروردین 1392 نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت هزينه هاي پروژه اقدامي ننموده اند
اطلاعیه در خصوص اعلام اسامي اعضايي كه نسبت به انعقاد قرارداد در پروژه فرحزادي اقدام ننموده اند-اطلاعيه شماره شش تعاوني مسكن
برنامه زمان بندي ساخت پروژه فرحزادي-ويرايش اول
اطلاعیه در خصوص خريد و فروش امتياز عضويت در پروژه فرحزادي-اطلاعيه شماره پنج تعاوني مسكن
اطلاعیه شماره چهار تعاونی مسكن در خصوص پروژه فرحزادي
آگهي مناقصه عملیات آرماتوربندی ،قالب بندی وبتن ریزی فونداسیون و جابجایی مصالح پروژه مسکونی 53 واحدی
اطلاعیه شماره سه تعاونی مسكن در خصوص پروژه فرحزادي
اطلاعیه شماره دو تعاونی مسكن در خصوص پروژه فرحزادي
اطلاعیه شماره يك تعاونی در خصوص پروژه فرحزادي
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی
               

Copyright ©2013 All Rights Reserved. EMail: info[at]tavoni-naft[dot]ir
تمام حقوق اين سايت متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارکنان خطوط لوله و مخابرات وزارت نفت مي باشد.